Viện năng lượng nguyên tử việt nam

Trung tâm đánh giá không phá hủy

Center for Non-Destructive Evaluation
Error
  • JUser: :_load: Unable to load user with ID: 42
26
Mar2012

Trung Tâm Đánh Giá Không Phá Hủy

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE, tên giao dịch quốc tế: Center for Non-Destructive Evaluation trực thuộc Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam được thành lập theo quyết định Số 1850/QĐ-BKHCN ngày 26 tháng 08 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa Học Công Nghệ

Trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam bao gồm: 

-      Phòng Kiểm tra không phá huỷ trực thuộc Trung tâm Kỹ thuật hạt nhân, Viện Khoa học và kỹ thuật hạt nhân;

-      Phòng Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Trung tâm Hạt nhân Tp.Hồ Chí Minh;

-      Trung tâm Kiểm tra không phá huỷ (NDT) và kỹ thuật hạt nhân trực thuộc Công ty NEAD.

-      Trung tâm được thành lập với nhiệm vụ tập hợp tiềm năng sẵn có của các đơn vị thành viên, tạo ra  sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện các mục tiêu đảm   bảo chất lượng các công trình trọng điểm Quốc gia trong quá trình xây dựng đất nước, đặc biệt các nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam trong tương lai.

Các lĩnh vực hoạt động của NDE:

-      Đào tạo, hướng dẫn nghề nghiệp, nghiệp vụ chuyên môn cho các cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định bằng phương pháp không phá huỷ (NDT), thợ hàn, thanh tra hàn, an toàn bức xạ, kiểm tra, hiệu chuẩn các thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế và công nghiệp theo quy định của pháp luật;

-      Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiểm tra, kiểm định bằng phương pháp không phá huỷ (NDT);

-      Thực hiện các dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra, đánh giá không phá huỷ (NDT), thiết bị X-quang chuẩn đoán trong y tế và thiết bị ghi đo bức xạ; thực hiện các dịch vụ bảo trì, sửa chữa các thiết bị khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: kiểm tra đánh giá không phá huỷ; ghi đo bức xạ; thiết bị hạt nhân; thiết bị y tế và công nghiệp;

-      Xuất nhập khẩu chuyên gia, cán bộ kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm tra đánh giá không phá huỷ (NDT), thợ hàn, thanh tra hàn và các lĩnh vực khoa học kỹ thuật khác;

-      Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư trong lĩnh vực kiểm tra, đánh giá không phá huỷ, năng lượng hạt nhân, công nghệ bức xạ;

-      Thực hiện các dịch vụ khoa học công nghệ trong ngành năng lượng hạt nhân, công nghệ bức xạ, an toàn và kiểm soát bức xạ; công nghệ môi trường, tin học, viễn thông, điện công nghiệp, điện dân dụng;

-      Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị khoa học kỹ thuật trong các lĩnh vực: năng lượng hạt nhân, đánh giá không phá huỷ, an toàn bức xạ, công nghệ sinh học,công nghệ môi trường, y tế, thiết bị tin học viễn thông, thiết bị điện dân dụng và công nghiệp; hoá chất và các thiết bị hoá phục vụ thí nghiệm và sản xuất; vật tư, thiết bị văn phòng; hàng hoá và tư liệu tiêu dùng; tư liệu sản xuất;

-      Kinh doanh vật tư, hàng hoá công nghiệp và tiêu dùng dân dụng;

-      Đầu tư phát triển công nghệ vật liệu mới, nguồn năng lượng mới;

-      Thực hiện các dịch vụ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong lĩnh vực sinh, y học và xử lý chất thải bảo vệ môi trường;

-      Tư vấn đấu thầu, lập hồ sơ đấu thầu; giám sát việc cung cấp, lắp đặt vật tư, trang thiết bị khoa học công nghệ.

Bộ máy quản lý:

-      Giám đốc: Vũ Tiến Hà

-      Phó giám đốc: Đào Duy Dũng

-      Phó giám đốc: Nguyễn Lê Sơn

-      Phó giám đốc: Đinh Chí Hưng

-      Trưởng phòng HC-TH: Đào Thu Hà

-      Trưởng phòng hỗ trợ kỹ thuật: Trần Đăng Mạnh

-      Trưởng phòng công nghiệp NDT: Mai Văn Phúc

-      Trưởng phòng hợp tác quốc tế: Phùng Thị Thu Nga

-      Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển: Nguyễn Tiến Phong

-      Trưởng phòng cơ điện tử: Đinh Chí Hưng

-      Trưởng phòng đào tạo: Đặng Thị Thu Hồng

Công nhân viên chức:

       Hiện nay, tổng số cán bộ  công nhân viên của Trung Tâm Đánh Giá Không Phá Hủy là 43 người. Trong đó:

-      Thạc sĩ: 05 người

-      Đại học: 27 người

-      Trung cấp, cao đẳng: 11 người

Sơ đồ tổ chức của NDE:

 

Chức năng nhiệm vụ các phòng ban và đơn vị trực thuộc trung tâm:


Phòng Đào tạo

-      Tổ chức đào tạo và hợp tác đào tạo: kỹ thuật viên NDT, ATBX, kiểm định thiết bị, thanh tra hàn, tiếng Anh trong NDT, công nhân nghề hàn

-      Tổ chức biên soạn giáo trình và các tài liệu khác cho công tác đào tạo, thu thập và phổ biến áp dụng các tiêu chuẩn

-      Kết hợp với phòng nghiên cứu và phát triển chuẩn bị nguồn nhân lực cho nhà máy điện hạt nhân

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Phòng Công Nghiệp NDT

-      Thực hiện các dịch vụ trong lĩnh vực kiểm tra không phá hủy các cấu kiện, công trình, tiếp cận nhanh với việc tổ chức thực hiện các công việc trong quá trình đảm bảo chất lượng bằng phương pháp NDT

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Phòng Nghiên cứu  và Phát triển

-      Thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực NDT, NDT phi kim loại, vật liệu…

-      Tiếp cận, làm chủ các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, kết hợp với các phòng liên quan triển khai áp dụng để hướng tới phục vụ nhà máy điện hạt nhân.

-      Phối hợp với Phòng KH và HTQT lập kế hoạch, xây dựng và đề xuất các đề tài, nhiệm vụ khoa học hàng năm cho Trung tâm

-      Tư vấn, hỗ trợ triển khai kỹ thuật

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Phòng Hỗ trợ kỹ thuật

-      Triển khai công nghệ trong các lĩnh vực như: KTHN trong y tế, ATBX, môi trường, công nghiệp, nông nghiệp và các lĩnh vực khác có liên quan

-      Nghiên cứu, tư vấn và chuyển giao thiết bị, công nghệ mới, tiên tiến

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Phòng Hành chính tổng hợp

-      Thực hiện các công việc hành chính, quản trị, nhân sự, tổ chức, tài chính – kế toán

-      Quản lý vật tư, thiết bị [về mặt thủ tục hành chính] và tài sản của Trung tâm

-      Hỗ trợ các phòng/ban hoàn thành nhiệm vụ

 

Phòng Cơ-Điện tử

-      Thực hiện các dịch vụ bảo dưỡng, bảo trì, sửa chữa thiết bị NDT và  bức xạ.

-      Kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị NDT và bức xạ.

-      Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất, sản xuất thử nghiệm, cải tiến kỹ thuật các thiết bị NDT và bức xạ.

-      Thực hiện kiểm tra cơ tính: uốn, kéo, nén, mỏi, va đập…

-      Quản lý thiết bị chuyên môn [về mặt kỹ thuật], kho nguồn phóng xạ của Trung tâm.

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Ban QA/QC và Chứng nhận phù hợp chất lượng

-      Đảm bảo chất lượng cho toàn hệ thống phù hợp với các chuẩn mực Quốc gia/Quốc tế mà Trung tâm áp dụng

-      Thực hiện các dịch vụ tư vấn chứng nhận và công nhận phù hợp chất lượng

-      Tham gia các hoạt động chuyên môn khác của Trung tâm

 

Phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu

-      Thực hiện việc kinh doanh, xuất nhập khẩu công nghệ, thiết bị, vật tư trong lĩnh vực NDT, công nghệ bức xạ, hạt nhân và các lĩnh vực khác có liên quan

-      Phát triển khách hàng

-      Công tác quảng cáo và các vấn đề quan hệ khách hàng

 

Phòng Kế hoạch và hợp tác quốc tế

-      Phối hợp xây dựng và giám sát việc thực hiện các kế hoạch KHCN

-      Xây dựng kế hoạch tăng cường trang thiết bị

-      Công tác thông tin, tuyên truyền

-      Quản lý các chương trình hợp tác với các cơ quan/ cá nhân trong và ngoài nước

 

Hội đồng Khoa học

-      Tư vấn cho Ban Giám đốc

-      Thẩm định các dự án, đề tài, nhiệm vụ KHCN

-       Hỗ trợ nghiên cứu phát triển Công nghệ tiên tiến

 

Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.

-       Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam tùy thuộc vào năng lực của mình cũng như tình hình thực tế tại các giai đoạn phát triển khác nhau.

-       Thực hiện các nhiệm vụ Trung tâm giao.

Xem 2014865 lần Sửa lần cuối vào Wednesday, 23 May 2012 21:28
Đánh giá
(3 lần)

Chứng Chỉ

Về chúng tôi

Trung tâm đánh giá không phá hủy - NDE được thành lập ngày 26/08/2008 dựa trên cơ sở sáp nhập 3 bộ phận trực thuộc các đơn vị trong Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam. Đọc thêm...

Số người online

Chúng tôi có 90 guests và không thành viên online